Pomoc specjalistyczna

Pomoc specjalistyczna

interdyscyplinarne wsparcie: psychoterapeuta, pedagog, poradnictwo małżeńskie

Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny Familiaris Consortio zapewnia interdyscyplinarne wsparcie i proponuje pomoc
w zakresie:

psychoterapeuta,

pedagog,

poradnictwo małżeńskie.