Izabela Ślązok

Izabela Ślązok

Zespół: Pedagodzy

Dział: Administracja i kontakt z mediami

Funkcja: Wiceprezes ds. administracji, rzecznik prasowy

Wykształcenie:

  • Pedagogika resocjalizacyjna i praca socjalna (WSP TWP w Warszawie, Wydział Nauk Społecznych w Katowicach)
  • Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (UŚ, Wydział Psychologii i Pedagogiki w Katowicach)
    Studium Rodziny i Mediacji Sądowej (UŚ Wydział Teologiczny w Katowicach)
  • Public relations (UE, Śląska Szkoła Biznesu i Administracji w Katowicach)

Zaangażowanie:

  • nauczyciel i logistyk  Projektu Przed Nami Małżeństwo
  • w przeszłości członek Diakonii Komunikowania Społecznego RSŻ Archidiecezji Katowickiej

Ośrodek: Mysłowice

Prywatnie:

  • żona Marcina