Mariusz Barber

Mariusz Barber

Zespół: Poradnia małżeńska

Dział: Pomoc specjalistyczna

Funkcja: Wiceprezes

Wykształcenie:

 • Automatyzacja i elektryfikacja kopalń – Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej
  w Gliwicach
 • Planowanie i zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach – WYG International W-wa
 • Pedagogika prowadzenie zajęć w placówkach poza szkolnych – ŚCUW w Katowicach
 • Nauki o rodzinie i mediacja sądowa – Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Zaangażowanie:

 • Nauczyciel projektu „Przed Nami Małżeństwo”
 • Doradca życia rodzinnego Archidiecezji Katowickiej
 • Odpowiedzialny za organizacja kursów „Alpha” przez Diakonię Ewangelizacji Archidiecezji Katowickiej
 • Współudział w projektach Ośrodka Ruchu Światło Życie – ZAKKAI (biblijne spojrzenie na zarządzanie finansami)

Prywatnie:

 • Mąż Beaty
 • Tata trójki dzieci

Ośrodek: Mysłowice