Akademicki Zespół Szkół w Piekarach Śląskich s.65 jest główną siedzibą. Tam mieści się dział administracyjny stowarzyszenia, a także gabinet psychoterapeutyczny oraz pedagogiczny.

Na terenie tego ośrodka dyżurują:

Izabela Ślązok

pedagog resocjalizacyjny, dział administracja i kontakt z mediami

Katarzyna Kaletka

pedagog opiekuńczo-wychowawczy, doradca zawodowy, dział wydarzenia

Gimnazjalna 24, 41-940 Piekary Śląskie