Członkowie Stowarzyszenia Familiaris Consortio:

Dagmara Czernik – prezes, dział warsztaty; dczernik@familiaris.org.pl

Mariusz Barber – wiceprezes; mbarber@familiaris.org.pl

Izabela Ślązok – wiceprezes, dział administracja; kontakt@familiaris.org.pl

Katarzyna Kaletka – wiceprezes, dział wydarzenia; kkaletka@familiaris.org.pl

Jakub Czernik – strona internetowa; webmaster@familiaris.org.pl

Szymon Makowski,
Beata Barber,
Marcin Ślązok,
Mariusz Kaletka,
Renata Makowska,
Marek Makowski,
Sylwia Dymitraszek,
Paulina Sikora,
Tomasz Sikora,
Weronika Żłobińska.