Naszą misją jest wspieranie rozwoju rodziny. Pragniemy stworzyć miejsce, w którym każda rodzina będzie mogła odkryć swoją wartość i umocnić się we wzajemnej miłości. Naszym celem jest promowanie pozytywnego spojrzenia na rodzinę i małżeństwo, pomnażając skarby ukryte w każdym z nich. Chcemy zaproponować narzędzia, które pomogą małżonkom odeprzeć współczesne zagrożenia, rozwijać więzi i oprzeć relacje rodzinne na trwałych fundamentach. Proponując zdrowy, radosny i twórczy styl życia, chcemy pokazać, że silne i szczęśliwe rodziny są naszym największym skarbem, a Pan Bóg podpowiada nam, jak ten skarb pielęgnować. Opieramy swoją misję o naukę Kościoła Katolickiego, zawartą w sposób szczególny w dokumencie „Familiaris Consortio” (W trosce o rodzinę) z roku 1981, którego autorem jest
św. Jan Paweł II. Wszelkie działania Stowarzyszenia chcemy podejmować w zgodzie ze światopoglądem oraz ideami zawartymi w tym dokumencie.